Пріоритетним напрямком робіт є розробка, виготовлення і реалізація замовникам продукції власного виробництва:

  • приладів неруйнівного контролю та вимірювання товщини гальвано-хімічних, лакофарбових, декоративних та інших діелектричних покривів
  • приладів вимірювання, тривалого контролю і запису параметрів електричних величин
  • систем і пристроїв, призначених для проведення корозійного моніторингу підземних металевих споруд
  • автоматизованих систем захисту від корозії сталевих підземних трубопроводів