Певний досвід експлуатації приладів ИРПЦ-100 і ИРПЦ-100М дозволив продовжити розробку приладів нового покоління, призначених для тривалого вимірювання і зберігання в пам'яті величини зміщення потенціалу між електродом порівняння і підземними металевими спорудами (різниці потенціалів), в «полях блукаючих струмів».

Нова серія приладів отримала найменування «ПРИМА» - скорочена абревіатура - Автоматичний Мікроконтроллерні Вимірювач Різниці Потенціалів.

У 1997 році, за технічними вимогами і відповідно до Технічного завдання ВАТ «Дніпропетровськгаз», був розроблений перший дослідний зразок електронного самопису «Прима-40», що дозволяв виконувати вимірювання протягом доби (і більше), з подальшою обробкою отриманих результатів на персональному комп'ютері користувачаю.

Спеціально розроблена програма Pipe надавала можливість протоколювання і виведення на друк будь-яких необхідних графіків і таблиць.

Актуальність розробки підтверджувалася виробничою необхідністю виконання якісних довготривалих вимірювань на об'єктах і тенденціями розвитку приладобудування (патентні дослідження від 20.01.1998р., ДЦП КУ «Патіс», заявка ТОВ ВКФ «КРОМ»).

Позитивно оцінивши переваги нової вимірювальної техніки, провідні фахівці ВАТ «ІВП «ВНІПІтрансгаз» (Кузьменко Ю.О. та інш.), рекомендували розширити функціональні можливості приладу. Як наслідок у 2000р., в номенклатурі приладів з'явився електронний самопис другого покоління «Прима-2000» з розширеним діапазоном вимірювань (± 100В), двома режимами роботи і вбудованим таймером робочого часу. Спеціально розроблене Програмне Забезпечення дозволяло виконувати повну камеральну обробку отриманих результатів на ПК і вимірювати не тільки чисельні значення різниці потенціалів на об'єктах, а й величину струму що протікає (на «стандартних» струмових шунтах).

За технічним вимогам ВАТ «Запоріжгаз» у 2009р., була впроваджена у виробництво наступна модифікація приладу «Прима-2000Б», яка актуальна дотепер завдяки своїй універсальності, простоті експлуатації, високійнадійності і розвиненому Програмному Забезпеченню.

Досвід проектування і розробки електронних самописів дозволив приступити до вирішення наступного завдання - вимірювання «поляризаційного» потенціалу на об'єктах АТ «Укртрансгаз».

При консультаційному сприяння фахівців ВАТ «ІВП «ВНІПІтрансгаз», у 2004р., було розпочато розробку системи «Полюс» - комплексу приладів, що дозволяють виконувати електрометричного діагностику підземних газопроводів з одночасним вимірюванням «захисного» і «поляризаційного» потенціалів, «поперечного градієнту» та інших необхідних параметрів.

Як «основа» системи, було розроблено електронний самопис третього покоління, що дозволяє реєструвати в польових умовах і «фіксувати» на екран ПК (ноутбуку) дані, з частотою дискретизації 20 кГц (20 тисяч вимірів в секунду).

Перший робочий екземпляр приладу отримав найменування «Прима-2005» і був запущений у виробництво у 2005 році.

Режим швидкісного «електронного самопису», з унікальними можливостями, використовувався як допоміжний - для експрес-аналізу електрометричного ситуації на об'єкті. Однак, в процесі випробувань і роботи, все частіше знаходив застосування для вирішення спеціалізованих специфічних завдань: експрес-тестування катодних перетворювачів, знаходження джерела «блукаючих струмів», виявлення контакту трубопроводу в захисному футлярі та таке інше.

Новий підхід вирішення поставленого завдання (ПАТЕНТ на корисну модель № 19130, «Спосіб вимірювання поляризаційного потенціалу підземних струмопровідних споруд», від 15 грудня 2006 року) і стимулювали проведення постійних досліджень, польових випробувань і «доробок» приладу. Наступні модифікації були спрямовані на якісне поліпшення технічних і експлуатаційних характеристик реєстратору, щодо забезпечення стабільної роботи в складних польових умовах.

У 2010 році, необхідні поточні зміни в структурі приладу були закладені в Універсальному реєстраторі «Прима-2005М», який має попит на свогодення. Подальші «доопрацювання» пов'язані з адаптацією до сучасних модулів приймачів GPS і поточними необхідними змінами в Програмному Забезпеченні.

Більш повна технічна інформація надана ​​в окремих категоріях ПРИМА-2000 Б та ПРИМА-2005 М на цій сторінці.