У січні 2004р., на нових виробничих площах ТОВ ВКФ «КРОМ» був проведений тематичний семінар: «СУЧАСНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОТИКОРОЗІЙНИМ ЗАХИСТОМ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД».

У роботі семінару брали участь провідні фахівці ВАТ «ІВП «ВНІПІтрансгаз», ВАТ «Інститут транспорту нафти», ДП «Укртрансгаз», УМГ «Київтрансгаз», ВАТ «Дніпропетровськгаз», ВАТ «Дніпрогаз» та інші.

Були розглянуті проблеми подальшого розвитку приладової техніки, для проведення корозійного моніторингу підземних нафтогазопроводів. Побажання, висловлені провідними фахівцями в цій галузі: Кузьменко Ю.О., Гужов Ю.П., Лобко Е.О., Кухар О.А., Сунцов М.M., дозволили визначити подальші напрямки розвитку приладобудування на наступній період.

Важливим результатом цього семінару стало рішення про початок розробки абсолютно нової системи «ПОЛЮС», для вимірювання «поляризаційного» потенціалу на підземних сталевих ізольованих газопроводах. В основу розробки було покладено метод короткочасного синхронного відключення всіх джерел поляризації на ділянці, з одночасною реєстрацією «потенційної діаграми» в точці проведення діагностики.

Вже на початковому етапі, фахівцям підприємства довелося вирішувати кілька неординарних завдань: необхідність точної синхронізації всіх приладів, які беруть участь в роботі системи; реєстрацію швидкоплинних процесів на трубопроводі (електрометрична діагностика ПМС); забезпечення надійної довготривалої роботи устаткування, з можливістю оперативної зміни режимів в залежності від існуючих особливостей об'єкту, та багато іншого.

У грудні 2004 року, потенційним замовникам був представлений новий концепт вимірювального пристрою - «Універсальний реєстратор» та кілька зразків переривачів струму катодного захисту «ПС». Особливістю представленого обладнання було використання вбудованих приймачів системи позиціонування - GPS, застосування яких в вимірювальних системах, на той час, було нетрадиційним.

У березні 2005р., на базі Боярського ЛУМГ «Київтрансгаз», пройшли перші серйозні випробування нової системи «Полюс», призначеної для корозійного моніторингу підземних трубопроводів. Система була представлена ​​трьома переривачами струму катодних перетворювачів «ПС-80» та «Універсальним реєстратором «Прима-2005». Незважаючи на низьку температуру і підвищену вологість повітря, безперервне використання переривачів і впевнена робота реєстратору повністю підтвердили працездатність і багатофункціональність системи.

Новий підхід до використання глобальної системи позиціонування в якості джерела синхронізації значної (будь-якої) кількості зразків приладової техніки, дозволив зареєструвати патент на спосіб виміру «поляризаційнного» потенціалу - ПАТЕНТ на корисну модель № 19130, «Спосіб вимірювання поляризаційного потенціалу підземних струмопровідних споруд», від 15 грудня 2006 року.

Основа системи -

«Універсальний реєстратор «Прима-2005М»

експлуатується в двох режимах:

- режим «ЕКСПЕРТ», призначений для електрометричної діагностики ПМС та джерел поляризації. Спочатку, використовувався для контролю режимів роботи переривачів струму та вибору моменту фіксації чисельного значення «поляризаційного» потенціалу. В подальшому, значні можливості цього режиму роботи, дозволили істотно розширити рамки його застосування: експрес-тестування катодних перетворювачів, знаходження джерела «блукаючих струмів», виявлення контакту трубопроводу у захисному футлярі і багато іншого.

- режим «ТАКТ» - режим безпосереднього вимірювання чисельного значення «поляризаційного» потенціалу. В цьому режимі, прилад дозволяє протягом кількох секунд, виконати одночасне вимірювання «захисного» і «поляризаційного» потенціалу, а також «поперечного» градієнту в точці, де виконується діагностування об'єкту.

Новизна вирішення поставленого завдання стимулювали проведення постійних досліджень, польових випробувань і доробок приладу. Наступні модифікації були спрямовані на якісне поліпшення технічних і експлуатаційних характеристик реєстратору, щодо забезпечення стабільної роботи в складних польових умовах.

У 2010 році, необхідні зміни в структурі приладу були впроваджені в «Універсальному реєстраторі «Прима-2005М», який є актуальним на даний період. Подальші «доопрацювання» пов'язані, в більшості випадків, з інтеграцією сучасних модулів приймачів GPS, і поточними необхідними змінами Програмному Забезпеченні.