Прима-2000 Б

Вольтметр реєструючий (електронний самопис)


Вольтметр реєструючий «ПРИМА – 2000Б» призначений для вимірювання і зберігання (запам'ятовування) значень різниці потенціалів між підземним металевим спорудою і електродом порівняння, з подальшою обробкою отриманих результатів вимірів на ПК.

Прилад забезпечує роботу в трьох режимах:

- режим електронного самопису при вимірах довготривалих повільноз мінливих процесів;

- режим проведення (при натискання на кнопку) одноразових багаторазових вимірювань з запам'ятовуванням потенціалу в кожній окремо взятій точці;

- режим блокових вимірювань, що дозволяє провадити нормовані за кількістю вимірювання в даній точці з підрахунком, фіксацією на індикаторі і запам'ятовуванням середнього значення потенціалу за встановлений час.

Період вимірювань та їх тривалість в режимі електронного самопису встановлюються користувачем, виходячи з реальних умов експлуатації приладу. Прилад має пилобризкозахищене виконання, автономне і (або) мережеве живлення, малі габарити і вагу, довготривалий режим роботи і наступні особливості:

- досконала простота в експлуатації (відсутність органів налаштування та регулювання);

- модуль зв'язку з ПК (RS-232), що забезпечує достовірну передачу інформації, отриманої в процесі вимірювань; використання «стандартного» конвертору usb/com дозволяє «завантажувати» дані на ПК користувача через порт USB;

- спеціально розроблене програмне забезпечення для середовища Windows (актуальних версій), яке дозволяє легко, просто і наочно обробляти результати вимірювань з друком і протоколюванням будь-якої необхідної інформації, для створенням бази даних та ефективного планування роботи служб ЕХЗ.

Основні технічні і метрологічні характеристики
Діапазон вимірюваної різниці потенціалів, В ± 0,001 - 99,0
Межа основної похибки, не більше, % 0,5
Вхідний опір, не менше, МОм 10
Період вимірювань, cек 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60
Об'єм пам'яті (кількість зареєстрованих значень), не менше 250 000
Струм споживання, не більше, мА 8
Габаритні розміри, мм 160 х 70 х 85
Вага, не більше, кг 2,0

Час безперервної роботи в автономному режимі, не менше 24 годин. Завдяки розширеному діапазону вимірювань, прилад дозволяє провадити виміри на «стандартних» струмових шунтах (75мВ), оцінювати перехідний опір фланцевих з'єднань. Програмне забезпечення (програма PIPE) дає можливість будови «потенційних» і «струмових» графіків і реєстрвцію будь-яких даних в табличній і графічній формах. Істотно розширені можливості щодо формування звітної документації.

Прилад має вбудований автономний таймер робочого часу, щодо автоматично реєструє дату і час вимірювань.

Вольтметр дозволяє виконувати фахівні виміри, запам'ятовувати і обробляти результати та друкувати необхідної інформацію в графічному або табличному вигляді:

1. Чисельні значення «захисного потенціалу» на підземній металевій споруд протягом тривалого часу (доба і більше).

2. Чисельні значення «захисного струму» («стандартний струмовий шунт» 75 мВ) протягом тривалого часу (доба і більше).

3. Синхронні виміри «труба-земля» / «рейка-земля» / «захиснй струм» (вихідний струм джерела поляризації) - протягом тривалого часу, при наявності необхідної кількості приладів. Реалізована програмна синхронізація за часом роботи будь-якої кількості приладів.

4. Фіксація одного чисельного значення «захисного потенціалу» (або «захисного струму») на об'єкті, - одноразові виміри в кожній, окремо взятій точці, на КВП або УКЗ.

5. «Блокові вимірювання» - проведення вимірів протягом фіксованого часу (300 значень в одній точці / один раз в секунду) з автоматичним завершенням, фіксацією на індикаторі і запам'ятовуванням середньої величини «захисного потенціалу» за встановлений період.

* При використанні додаткового блоку комутації (розширювача каналів) БІГ-2, вольтметр дозволяє проводити обстеження підземних трубопроводів методом «інтенсивних вимірювань» - виконувати виміри методом «виносного електроду» і фіксувати «захиснй» потенціал і «поперечний градієнт» потенціалу на підземних комунікаціях, відповідно до вимог ДСТУ 4219-2003.

Нижче наведено кілька прикладів ефективного використання приладу.

1.1 При експлуатації вольтметру в режимі «електронний самопис» дані про виміри «різниці потенціалів» обробляються на персональному комп'ютері користувача, з можливістю виведення на друк у вигляді таблиць, або графіків, з камеральною обробкою результатів за будь-який обраний період часу.

Наприклад.

На графіках представлені «добові» виміри «захисного потенціалу» на підземному газопроводі низького тиску - з 16:37 (22.06.2000р.) до 18:38 (23.06.2000р.), з встановленим періодом вимірювань 10 (десять) секунд, безпосередньо біля залізниці. Для детального перегляду будь-якої ділянки графіку можливо зробити «вирізку» часового інтервалу.

При необхідності, є можливість «запротоколювати» (вивести на друк) чисельні значення вимірюваної «різниці потенціалу» за необхідний період часу в «табличному» вигляді.

Наприклад.

19:35:50     -1.510

19:36:00     -1.510

19:36:10     -1.500

19:36:20     -0.780

19:36:30     -0.790

19:36:40     -0.810

1.2 Аналогічним чином провадиться обробка даних при вимірах величини «захисного» струму, що протікає через «стандартний шунт» (75 мВ) катодного перетворювача. При перенесенні інформації на персональний комп'ютер вказується номінал шунта, що дозволяє програмно перерахувати «падіння напруги» на струмовому шунт в реальні значення струму.

Наприклад.

На графіку представлені виміри «захисного струму» дренажної установки протягом доби, на підземному газопроводі низького тиску. Номінал токового шунта джерела поляризації - 100А (75 мВ).

Виміри «захисного струму» провадилися з 09:16 (15.10.2001р.) до 09:03 (16.10.2001р.), з періодом вимірювання 10 (десять) секунд. Для детального перегляду необхідної ділянки графіку, робиться «вирізка» відповідного часового інтервалу.

При необхідності, є можливість «запротоколювати» (вивести на друк) чисельні значення струму за необхідний період часу.

Наприклад.

13:50:10     2.995

13:50:20     2.189

13:50:30     2.335

13:50:40     2.022

13:50:50     1.239

13:51:00     1.217

2. При програмуванні режиму «блокові вимірювання», обробка отриманих результатів виконується аналогічним чином. На відміну від режиму «електронний самопис» час проведення вимірювань обмежено інтервалом в 5 (п'ять) хвилин. Період вимірювань 1 (одна) секунда. Камеральна обробка даних виконується по 300 (трьомстам) значенням вимірюваної «різниці потенціалів» або значень струму, перерахованого програмою з урахуванням номінального значення стандартного токового шунта (75 мВ). Протоколювання інформації - в табличному вигляді, або у вигляді графіків з «підрахунком» стандартних параметрів (ДСТУ Б В.2.5-29:2006).

3. При роботі в режимі «одноразові багаторазові вимірювання» отримані результати, після перенесення на персональний комп'ютер користувача, фіксуються у вигляді таблиці (файл *.xls. або *.txt.) значень - часу виконаного виміру (час натискання на кнопку ПАМ'ЯТЬ) та відповідного йому значення зафіксованої величини різниці потенціалів. Подальша обробка, при необхідності, ведеться стандартними зовнішніми прикладними програмами.

4. В процесі комп'ютерної обробки отриманої інформації, що виконується спеціально розробленою програмою Pipe (ПО «КРОМ», ПП «ПРИМА»), результати вимірів можуть бути представлені і запротокольовані у вигляді камеральної обробки даних - набору параметрів, обчислення яких (за будь-який обраний користувачем період часу) провадиться згідно з нормативними документами (ДСТУ Б В.2.5-29:2006, СН266-63 і ін.). Користувач самостійно вибирає перелік параметрів, необхідних для обробки і виведення на монітор комп'ютера і, відповідно, на друк. Доступні для роботи в режимахх «електронний самопис» і «блокові виміри» параметри:

Емакс - максимальне (за абсолютною величиною) значення потенціалу;

Емін - мінімальне (по абсолютній величині) значення потенціалу;

Ее - рівень «природнього потенціалу», щодо якого виконується камеральна обробка даних;

Есер - середнє значення потенціалу;

Есер+ - середня величина потенціалів для позитивних значень (щодо Ее);

Есер- - середня величина потенціалів для негативних значень (щодо Ее);

sЕ+ - сума всіх позитивних значень потенціалів (щодо Ее);

sЕ- - сума всіх негативних значень потенціалів (щодо Ее);

G - коефіцієнт несиметричності «блукаючих струмів»: sЕ+ / (sЕ-) + (sЕ+);

N+ - кількість точок / вимірів, потенціал яких мав позитивне значення щодо встановленого рівня Ее;

K- - кількість точок / вимірів, потенціал яких мав від'ємне значення щодо встановленого рівня Ее.

При можливому автоматичному перерахунку списку параметрів щодо встановленого (заданого) рівня «природнього потенціалу», або будь-який інший величини «потенціалу зміщення», необхідної для спеціальної обробки результатів вимірювань, перед символом «наведеного до рівня» параметра встановлюється символ d.

Наприклад: dЕмакс, dЕмін, d Есер.

Параметри, регламентовані актуальною чинною нормативною базою і необхідні для обробки при складанні звітів, встановлюються користувачем самостійно.

5. Вольтметр реєструючий «Прима-2000Б» має вбудований інтегральний таймер реального часу, що дозволяє синхронізувати роботу будь-якого числа приладів з прийнятною точністю. Установка поточного часу провадиться при програмуванні режиму роботи з персонального комп'ютера користувача. Наприклад, при наявності необхідної кількості приладів (трьох), після виконання процедури синхронізації, є можливість виконувати «синхронні вимірювання»: «труба-земля» /«рейка-земля» / «захисний струм» (вихідний струм джерела поляризації), протягом тривалого часу.

6. У разі необхідності збільшення часу виконання вимірів, можлива робота вольтметру від зовнішнього джерела живлення, який, водночас, є зарядним пристроєм, що входять в комплект постачання.

7. Вольтметр реєструючий «Прима-2000Б» поставляється у наступному комплекті:

Блок електронний вимірювальний, чохол приладовий, сумка транспортувальна, зарядний пристрій, кабель зв'язку з ПК, конвертор USB / COM, програмний продукт «Прима» (usb-flash), додаткові аксесуари.

Основні експлуатаційні переваги приладу найбільш відчутні при проведенні довготривалих (добу і більше) вимірів в місцях наявності «блукаючих струмів». Обробка інформації на ПК з можливістю виведення на друк графіків, таблиць значень даних і повній камеральній обробці результатів, дозволить швидко і достовірно дати оцінку ступеня захищеності трубопроводів протягом будь-якого часу доби, загального стану ізоляційного покриття, правильності вибору режиму роботи УКЗ. Інформація накопичується в базі даних ПК, надаючи можливість прогнозувати динаміку «старіння» трубопроводу і відслідковувати ефективність існуючої системи катодного захисту.