Вимірювач ИРПЦ-100 М

Вимірювач різниці потенціалів, автоматичний


Прилад призначений для вимірювання величини зміщення потенціалу (різниці потенціалів), між електродом порівняння і підземною металевою спорудою (ПМС), при проведенні заходів щодо електрохімічного захисту (ДСТУ Б В.2.5-29:2006 и ДСТУ 4219-2003).

Об'єктом контролю (вимірювання) є зовнішні поверхні підземних трубопроводів і резервуарів (в тому числі траншейних) з вуглецевих і низьколегованих сталей, оболонки броньованих кабелів зв'язку та сигналізації.

Прилад виконує вимірювання в «оперативному» режимі, з індикацією чисельного значення різниці потенціалів, або, після натискання на «службову» кнопку ВИМІР, здійснює індикацію і запам'ятовування результатів «блоками», з періодом вимірювання один раз в 10 (десять) секунд на протязі 10 (десяти) хвилин.

По завершенні часу вимірювання, на індикаторі фіксується інформація про «середне значення» виміряної різниці потенціалів (по 60-ти вимірах, Есер).

У пам'ять приладу заноситься інформація про мінімальний (Емін), середній по від'ємним показникам (Есер-), середній (Есер), середній по позитивним значенням (Есер +) і максимальний (Емакс) значення різниці потенціалів щодо рівня нуля, з можливістю перегляду цих величин за допомогою службової кнопки ПАМ'ЯТЬ, по номеру кожного з сформованих блоків.

Основні технічні і метрологічні характеристики
Діапазон вимірюваної різниці потенціалів, В ± 0,01 – 99,0
Межа основної похибки, % ± (1,5+0,1|Uk/Ux-1|)
Вхідний опір, МОм, не менше 10
Струм споживання, мА, не більше 5
Габаритні розміри, мм 220 х 95 х 40
Вага вимірювача, кг, не більше 0,3

Живлення вимірювача здійснюється від вбудованого автономного джерела - акумуляторної батареї, з номінальною напругою 7,5 В з автоматичною індикацією розряду при зниженні до критичної величини.

Розроблено у 1998 році за технічними вимогами ВАТ «Дніпрогаз».

Нова модифікація приладу виготовлена у 2013р., на замовлення ВАТ «Дніпрогаз».

Зовнішній вигляд нової модифікації приладу аналогічний конфігурації вимірювача ИРПЦ-100, з додатковою (на лицьовій панелі) функціональною кнопкою керування - ПАМ'ЯТЬ.

Розміщення елементів комутації електродів, інформаційного індикатора, джерела живлення - ідентичні для приладів ИРПЦ-100 і ИРПЦ-100М.

Живлення нової модифікації вимірювача здійснюється від двох батарей типу АА. У приладі реалізована функція автоматичного відключення живлення в режимі «пауза».

У комплект поставки входять чохол індивідуальний, сумка поясна (транспортувальна), роз'єми сполучні (або, кабелі спеціальні, з'єднувальні), експлуатаційна документація.

В процесі обробки отриманої інформації про виміри, що виконує спеціально розроблена програми функціонування внутрішнього мікроконтролера приладу, результати вимірювань можуть бути представлені і виведені на дисплей приладу у вигляді значень камеральної обробки даних - набору параметрів, обчислення яких (за час вимірювання одного блоку - 10 хвилин), провадиться згідно з нормативними документами (ДСТУ Б В.2.5-29:2006, СН266-63 і ін.). Користувач самостійно «переглядає»/вибирає перелік параметрів (за номером блоку), необхідних для оцінки «захищеності» комунікації. Доступні для перегляду параметри:

Емакс - максимальне (за абсолютною величиною) значення потенціалу;

Емін - мінімальне (по абсолютній величині) значення потенціалу;

Есер - середнє значення потенціалу;

Есер+ - середня величина потенціалу для позитивних значень (щодо рівня ″0″);

Есер- - середня величина потенціалу для негативних значень (щодо рівня ″0″).

Максимальна кількість блоків для запам'ятовування – 99.

Номер блоку, в який будуть занесені обчислені параметри вимірювань, відображається при натисканні на кнопку керування «ВИМІР» в початковий момент реєстрації.

При необхідності, пам'ять приладу може бути очищена, для можливості виконання наступних вимірювань і накопичення нових даних.

Прилад, в процесі роботи, виконує камеральну обробку результатів вимірювань без підключення до ПК користувача.